phone 773 916 616

Agentura Zvoneček - péče o rodinu a domácnost

Proč využít naše službu?

Naše služba je pro klienty, kteří již nedokážou vést zcela samostatný život ve své domácnosti. Služba pomáhá zejména osobám starším nebo nemocným, zvládnout překážky každodenního života tak, aby měli možnost žít co nejdéle ve svém rodinném prostředí a v kruhu rodiny.

Potřeba využití službu může být charakteru trvalého, ale taktéž pouze na přechodnou dobu.

Předností služby je možnost přizpůsobit se maximálně individuálním potřebám a přáním každého klienta

Osobně důležitá je pro mě zejména spokojenost klienta a kvalita poskytované služby

Kdo jsem?